Khuyến mại, tặng 30% giá trị thẻ nạp đến hết ngày 5/1.