Khuyến mại, tặng 30% giá trị thẻ nạp đến hết ngày 5/1.

Học tiếng Nhật online, Kanji look and learn, minano nihongo